Οι ειδικοί

Οι κύριες Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή από το 2002

Ακολουθώντας τις ανάγκες τις αγοράς και βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, παρουσιάζουμε τα νέα μας προϊόντα, τα οποία αφορούν Ιδιωτικές εταιρείες ( Εξυγίανση επιχειρήσεων και Ανασχεδιασμός Τραπεζικού Δανεισμού) και Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (δραστικός περιορισμός και αναδιάρθρωση των χρεών τους από δάνεια επαγγελματικά, στεγαστικά, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά) διαχωρίζοντας τα στις εξής κατηγορίες:

1. Ανασχεδιασμός δανεισμού

2. Υποβολή αιτήσεων στο Αρθρ. 99 του Πτωχευτικού Νόμου

Διαβαστε Περισσοτερα

Οι κύριες Υπηρεσίες μας

 

3. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ( ISO , HACCP , κ.α.)

5. Υπαγωγή σε επιδοτούμενα προγράμματα και Προγράμματα Επιχορηγήσεων .

6. Νομική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

7. Φοροτεχνική Υποστήριξη

8. Υπηρεσίες εξωτερικού οικονομικού διευθυντού

9. Coaching επιχειρηματία (στήριξη στις καθημερινές αποφάσεις)

10. Εφαρμογή Προτύπων και Κανονισμών

11. Έλεγχος / Επαναδιαπραγματεύση Δανειακών Συμβάσεων

 

• Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός,

• Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR),

• Αναδιάρθρωση και Εξυγίανση εταιρειών,

• Διαχείριση Χρέους

• Οικονομικές μελέτες

• Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)

• Business Check Up

• Μελέτη βιωσιμότητας

• Παροχή υπηρεσιών που αφορούν το σύνολο των χρηματοοικονομικών αναγκών του Έλληνα καταναλωτή

Πελατολογιο