Λειτουργική Αναδιάρθρωση 

 

Επίτευξη κέρδους και περιορισμός των ζημιών μέσω της αναδιάρθρωσης όλων των τμημάτων λειτουργίας  και δημιουργία νέων επιχειρηματικών προτάσεων.