Επιχειρηματική Στρατηγική

καθώς και στη διατήρηση της κερδοφορίας της. Στρατηγική μάρκετινγκ και εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης.