Μείωση Κόστους 

με βασικό σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Δημιουργία πλάνου προτεινόμενων ενεργειών.